ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้รับรหัสผ่านจากระบบ
- เลือก สำหรับ PR ในกรอบเมนูหลัก Password สามารถกดใช้งานได้ทั้ง 2 ที่ (ตามภาพประกอบที่ 9)

- ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้รับรหัสผ่านประจำวันในช่อง (เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้รับรหัสผ่าน)
- กด Update และเลือกให้ส่งรหัสผ่านถึงเบอร์นี้ทุกวัน
- SMS Code จะเป็นชุดตัวเลข 10 หลัก ใช้คู่กับรหัส PR ที่ได้ตั้งไว้แล้ว(ตามภาพประกอบที่ 10)

Tips : กรณีต้องการ Reset รหัสใหม่หรือมีปัญหาในการเข้าหน้าระบบไม่ได้ ต้องกด Reset รหัสใหม่ที่ปุ่ม
         Reset SMS Code แล้วนำรหัสชุดใหม่นี้ส่งให้ PR เพื่อใช้เข้าระบบอีกครั้ง โดยกดที่ปุ่ม Send SMS
         (ตามภาพประกอบที่ 11)

Copyright © Nurumanager2015 www.nurumanager.com All Right Reserved
Tel. 089-205-5533 , LINE ID : 0892055533 , Email : info@nuru.co.th