สร้างรหัสเจ้าของร้าน
- เมื่อเข้ามาแล้วจะเจอกับหน้าหลัก ให้กดที่ปุ่ม    ที่อยู่ในแทบเมนูด้านบน (ตามภาพประกอบที่ 2)

- เมื่อเข้ามาที่หน้า "เมนูหลัก" ของโปรแกรมแล้ว ให้กดที่ปุ่ม "สำหรับ Admin" (ตามภาพประกอบที่ 3)

- กด “Add New” เพื่อสร้างรหัส เจ้าของร้าน หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ โดยไม่ต้องมีรหัสพนักงาน
  (ตามภาพประกอบที่ 4)

- ในช่อง Password ให้ใส่ชื่อหรือรหัสที่ต้องการ เข้าใช้งาน
           ไม่เลือกคุณสมบัติอะไรเลย หมายถึง Admin ที่ได้สิทธิสูงสุดสามารถแก้ไขการตั้งค่าของระบบได้ทุกอย่าง
           Manager หมายถึง Admin ที่ได้สิทธิเป็นผู้จัดการด้วยสามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้าระบบได้
           Same PR หมายถึง Admin ที่สามารถเข้ามาดูระบบและเมนูต่างๆได้เหมือนพีอาร์ทั่วไปเท่านั้น
           Read Only หมายถึง Admin ที่สามารถดูระบบและเรียกดูรายงานทางการเงินได้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถ
           แก้ไขหรืออนุมัติรายการค่าใช้จ่ายประจำวันได้
- เมื่อทำการกรอกข้อมูลและเลือกสถานะเสร็จ ให้กดที่ปุ่ม "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล (ตามภาพประกอบที่ 5)

Tips : เจ้าของร้านไม่ต้องเลือกคุณสมบัติอะไรเลย

Copyright © Nurumanager2015 www.nurumanager.com All Right Reserved
Tel. 089-205-5533 , LINE ID : 0892055533 , Email : info@nuru.co.th