คู่มือการใช้งานระบบ Nurumanager

การเข้าสู่ระบบของ Nurumanager ครั้งแรกของการใช้งาน เจ้าของร้านใส่รหัส “admin” ในช่อง “รหัสผ่าน” เพียงอย่างเดียวก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยไม่ต้องใส่ “รหัสพนักงาน” (ตามภาพประกอบที่ 1)

การใช้งานจะเริ่มตั้งแต่ การสร้างรหัสสำหรับเจ้าของร้าน, การสร้างรหัสพีอาร์, ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้รับรหัสผ่านจากระบบ,
การแบ่งกลุ่มพนักงาน, วิธีการตั้งค่าคอร์สนวด, วิธีการตั้งค่าห้องนวด, วิธีการเพิ่มพนักงานนวด ตามลำดับเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Copyright © Nurumanager2015 www.nurumanager.com All Right Reserved
Tel. 089-205-5533 , LINE ID : 0892055533 , Email : [email protected]