แบ่งกลุ่มพนักงานในร้าน
- ไปที่เมนูหลัก ในหัวข้อพนักงาน
- เลือก “รหัสพนักงาน” (ตามภาพประกอบที่ 12)

- กดปุ่ม Add New (ตามภาพประกอบที่ 13)

- สร้างกลุ่มพนักงาน ตัวอย่างเช่น รหัสพนักงาน นวดอโรม่า, รหัสพนักงาน นวดไทย, รหัสพนักงาน นวดเท้า เป็นต้น
  เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จให้กดที่ปุ่ม "Submit" ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและแบ่งกลุ่มพนักงาน
  (ตามภาพประกอบที่ 14)

Copyright © Nurumanager2015 www.nurumanager.com All Right Reserved
Tel. 089-205-5533 , LINE ID : 0892055533 , Email : info@nuru.co.th