วิธีการตั้งค่าคอร์สนวด
- กดที่ปุ่ม    ที่ในแทบเมนูอยู่มุมขวาด้านบน (ตามภาพประกอบที่ 15)

- เลือกเมนู    ในเมนูด้านบน (ตามภาพประกอบที่ 16)

- กดที่ปุ่ม   ของแต่ละรหัสพนักงาน (ตามภาพประกอบที่ 17)

- ในหน้า เพิ่มคอร์ส ให้กรอกชื่อคอร์ส, เวลา, ค่ารอบและรายได้ที่พนักงานได้รับ เลือกเครื่องหมายถูกที่ช่อง Enable
   เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ตกลง” (ตามภาพประกอบที่ 18)
- คอร์สที่เพิ่มเสร็จแล้ว จะปรากฏอยู่ในตารางตามรหัสพนักงานที่กำหนดไว้ สามารถนำไปใช้ได้ ในกรณี
  ที่ไม่ต้องการใช้คอร์สที่เพิ่มมาใหม่ ให้เลือกเครื่องหมายถูกในช่อง Enable ออก คอร์สนั้นจะถูกย้ายไปอยู่
  ในกลุ่มที่ไม่ได้ถูก Enable (ตามภาพประกอบที่ 19)
         1. แทบสีชมพู คือ ส่วนที่เลือกที่ช่อง Enable เป็นคอร์สที่ถูกใช้งาน ณ ปัจจุบัน
         2. แทบสีเทาเข้ม คือ ส่วนที่ได้ไม่ได้เลือกที่ช่อง Enable เป็นคอร์สที่ไม่ได้ใช้งาน

Tips : - คอร์สนวดสามารถทำการแก้ไขรายละเอียดได้ แต่จะไม่สามารถลบได้ เนื่องจากมีการใช้งาน
           คอร์สดังกล่าวแล้ว จะทำให้ฐานข้อมูลในระบบหายไป ทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลสถิติย้อนหลังได้
         - ถ้าเราทำการกดลบ ระบบจะเตือนโดยขึ้นหน้าต่างเล็ก ให้เรากด OK หน้าต่างจะหายไป
           (ตามภาพประกอบที่ 20)

         - ถ้าต้องการลบคอร์สออกจากระบบให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของ Nurumanager โดยตรง

Copyright © Nurumanager2015 www.nurumanager.com All Right Reserved
Tel. 089-205-5533 , LINE ID : 0892055533 , Email : info@nuru.co.th