วิธีการตั้งค่าห้องนวด
- เลือกเมนู บน tab menu (ตามภาพประกอบที่ 21)
- กดที่ปุ่ม (ตามภาพประกอบที่ 22)
- ทำการกรอก ชื่อห้อง , สถานะของห้อง เมื่อกรอกเสร็จให้เลือกที่ช่อง Enable เพื่อแสดงว่าห้องพร้อมใช้งาน
  แล้วกดที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล (ตามภาพประกอบที่ 23)
Tips : - ควรสร้างห้อง FREE อย่างน้อย 1 ห้อง ไว้สำหรับกรณีที่พนักงานมากกว่า 1 คนใช้ห้องเดียวกัน
         - ไม่สามารถลบห้องนวดได้ เนื่องจากจะมีผลกับการเก็บสถิติของระบบ (ตามภาพประกอบที่ 24)
         - ถ้าต้องการลบคอร์สออกจากระบบให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของ Nurumanager โดยตรง

Copyright © Nurumanager2015 www.nurumanager.com All Right Reserved
Tel. 089-205-5533 , LINE ID : 0892055533 , Email : info@nuru.co.th